Privacyverklaring

Laatst bijgewerkt op 5 januari 2018

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT
Energiebox kan persoonsgegevens over u verwerken wanneer u zich aanmeldt voor het project Energiebox. Dit privacy statement geldt voor iedereen die zich via het aanmeldformulier op onze website aanmeldt voor deelname aan het project, en voor deelnemers die zich aanmelden via email, telefoon, per post of persoonlijk.

Energiebox kan de volgende persoonsgegevens verwerken:
- Uw voor- en achternaam
- Uw adresgegevens
- Uw telefoonnummer
- Uw e-mailadres
- Uw energiegebruiksgegevens

WAAROM Energiebox GEGEVENS NODIG HEEFT
Energiebox verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen om een afspraak voor het energieadvies in te plannen, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch niet bereikt kunt worden.
Daarnaast kan Energiebox uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het leveren van een persoonlijk energieadvies, bestaande uit een adviesbezoek en een adviesrapport.
Uw persoonsgegevens kunnen ook worden gebruikt om u na het ontvangen van het adviesrapport herinneringsmails of nieuwsbrieven te sturen. Uw energiegebruiksgegevens zijn nodig om u een passend advies te geven, waarbij de mogelijk besparing in uw situatie kan worden berekend en gepresenteerd wordt in een adviesrapport.

HOE LANG Energiebox GEGEVENS BEWAART
Indien u bij aanmelding geen emailadres heeft opgegeven, of wel een emailadres heeft opgegeven, maar heeft aangegeven uw adviesrapport per post te willen ontvangen, ontvangt u geen herinneringsmails en bent u niet geabonneerd op de nieuwsbrief. Uw voor- en achternaam, straat en huisnummer, telefoonnummer en eventueel uw emailadres worden 1 jaar na het versturen van het rapport verwijderd. Uw postcode, uw energiegebruiksgegevens en overige informatie die niet aan uw persoon gekoppeld kan worden, bewaren wij voor administratieve doeleinden zodat wij kunnen rapporteren over de resultaten van het project en onze dienstverlening kunnen verbeteren.
Indien u bij aanmelding een emailadres heeft opgegeven en heeft aangegeven uw adviesrapport per email te willen ontvangen, dan ontvangt u 4 herinneringsmails verspreid over de tijdsduur van 1 jaar. U kunt zich te allen tijden uitschrijven voor deze herinneringsmails door op de link onderaan de mail te klikken. Ook ontvangt u 2 maal per jaar een nieuwsbrief van Energiebox met bespaartips en nieuws. Ook hiervoor kunt u zich te allen tijden uitschrijven door op de link onderaan de mail te klikken.
Indien u bij aanmelding een emailadres heeft opgegeven, wordt er automatisch een account aangemaakt waarmee u kunt inloggen op onze website. Dit geldt niet wanneer u zich aanmeldt zonder emailadres. Zo lang uw account bestaat, bewaren wij uw persoonsgegevens. Deze kunt u inzien, corrigeren en verwijderen wanneer u inlogt op onze website, of door contact met ons op te nemen.

DELEN MET ANDEREN
Energiebox verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
Uw persoonsgegevens worden niet doorgegeven aan derden zoals uw energieleverancier. Aan uw verhuurder kan uw adres worden doorgegeven indien u heeft deelgenomen aan het project energiebox en de verhuurder vraagt om de deelnemende adressen. Behalve uw adres worden er geen persoonsgegevens gedeeld met uw verhuurder, tenzij uitsluitend verzamelgegevens (bijvoorbeeld de gemiddelde besparing in uw wijk of complex, of de meest gegeven tips). Dit betekent dat uw verhuurder niet zal kunnen achterhalen wat uw aandeel in deze gegevens is. De inhoud van het adviesrapport wordt niet doorgegeven aan derden.
Uw energiegebruiksgegevens en de geadviseerde maatregelen inclusief de mogelijke besparing kunnen worden gebruikt om op geaggregeerde wijze de resultaten van het project Energiebox te laten zien. Alleen verzamelde gegevens van alle deelnemers worden gedeeld met uw verhuurder of de gemeente. Dit betekent dat uw verhuurder of de gemeente niet zal kunnen achterhalen wat uw aandeel in deze gegevens is. Een deel van deze algemene data is ook publiek beschikbaar op de impactpagina op onze website. Het gaat dan om gegevens als het totale bedrag dat door alle huishoudens van een bepaalde gemeente of verhuurder kan worden bespaard, of de meest gegeven tips.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt uw persoonsgegevens inzien, corrigeren of verwijderen wanneer u inlogt met uw account op onze website. U kunt ook contact met ons opnemen om uw gegevens aan te passen, in te zien of te verwijderen. Onderaan deze verklaring staan onze contactgegevens.

BEVEILIGEN
Energiebox neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Energiebox maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Slechts het team energiecoaches van Energiebox heeft inzicht in uw energieadvies. Zij gaan vertrouwelijk om met uw (persoons)gegevens.
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Energiebox verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Energiebox op via eindhoven@energiebox.org.

www.energiebox.org is een website van Energiebox. Energiebox is als volgt te bereiken:

Postadres: Kanaalweg 86, 3533 HG, Utrecht
Vestigingsadres: Kanaalweg 86, 3533 HG, Utrecht
Telefoon: 030-302 15 71
E-mailadres: info@energiebox.org
Website: www.energiebox.org